Rendkívüli közlemény: A COVID-19 járványhelyzet miatt 2020. szeptember 1-jét követő időszakban a Titkos Küldetés® foglalkozások köznevelési intézményekben (iskolákban) történő megtartását újabb értesítésig kerülni kell! Az iskolán kívüli helyszíneken tartott foglalkozások feltételei, valamint a közlemény teljes szövege itt olvasható.

KÖZLEMÉNY
a Titkos Küldetés® Kiskamasz Program megtartásával kapcsolatban

A köznevelési intézményekre vonatkozóan az Emberi Erőforrások Minisztériuma által a 2020/21-es tanévre kiadott, a járványügyi készenlét idejére vonatkozó eljárásrendről szóló Intézkedési Terv (IT október 1-től hatályos 3. verzió) áll, melynek célja, hogy a járvány iskolákon belüli terjedését úgy lassítsa, hogy közben az oktatás hagyományos módja fenntartható legyen. Ennek érdekében olyan ajánlásokat tesz, ami a vírus tanulók, oktatók, szülők közötti átadásának valószínűségét csökkenti. Ezek közül a kiskamasz foglalkozásokat is érintő legfontosabbak:

  • „A járványügyi készültségi időszak védelmi intézkedéseiről szóló 431/2020. (IX. 18.) Korm. rendelet értelmében a köznevelés intézmény területére az ott foglalkoztatott személyen, az ott szükséges karbantartási, illetve javítási munkát végző személyen, a jogszabályon alapuló kötelezettség teljesítése céljából érkezőn, a gyermeken vagy tanulón, valamint őt kísérő nagykorú személyen kívül más személy nem léphet be.” (IT 2.13.).
  • „Az osztálytermekben lehetőség szerint gondoskodni kell a tanulók lazább elhelyezéséről, adott esetben nagyobb termek vagy egyéb rendelkezésre álló helyiségek bevonásával.” (IT 2.3.).
  • „A tantermi oktatás során az osztályok keveredését – amennyiben ez lehetséges – el kell kerülni. A szaktantermek, nyelvi bontótermek kivételével az osztályok a tanítási nap során használják ugyanazt a tantermet. Amennyiben ez nem megoldható, az osztályok váltása között a tantermekben felületfertőtlenítést kell végezni. ”(IT 2.6.).
  • „A gyakorlati foglalkozások során a 1,5 méteres védőtávolságot biztosítani kell. A gyakorlati képzéshez használt eszközöket – amennyiben azokat nem károsítja – felületi fertőtlenítőszerrel tisztítani kell a csoportok váltása között.”(IT 2.9.).
  • „Étkezés előtt és után kiemelt figyelmet kell fordítani a gyermekek alapos szappanos kézmosására vagy kézfertőtlenítésére.”(IT 4.2.)

A foglalkozásvezetőknek tisztában kell lenniük azzal, hogy tevékenységük (főleg, ha 2 héten belül több iskolában is tartanak foglalkozást) kiemelten magas kockázattal jár járványügyi szempontból (tünetmentesen is vírushordozóvá válhat és közvetítheti a fertőzést intézményről intézményre).
Maga a foglakozás sem tartható meg teljes értékűen, ha az intézkedési terv irányelveit figyelembe vesszük (tanulók közötti távolságtartás, saját tanterem használata, eszközök fertőtlenítése, édességek, üdítő fogyasztása előtti és utáni kézmosás stb.).

A fentiek figyelembevételével a COVID-19 járvány ideje alatt kérünk minden Titkos Küldetés® foglalkozásvezetőt, hogy a köznevelési intézményekben (iskolákban) tervezett foglalkozásokat lehetőség szerint halasszák későbbi időpontra. Amennyiben valamely iskola feltétlenül ragaszkodik a foglalkozás megtartásához, akkor az iskola vezetésétől kell írásbeli megerősítést kérni (nem elegendő az osztályfőnök kérése), továbbá kifejezetten szükséges minden résztvevő tanuló részéről a szülői belegyező nyilatkozat aláírása. Ezek hiányában a foglakozás nem tartható meg.

Fentieken túl a foglalkozásvezetők BÁRMELY helyszínen – a KÖZNEVELÉSI INTÉZMÉNYBEN KÜLÖN ENGEDÉLLYEL, vagy NEM KÖZNEVELÉSI INTÉZMÉNYBEN – tartott foglalkozások között 2 hetes várakozási időt kötelesek betartani, valamint különös körültekintéssel követni az egyéb járványügyi szabályokat (pl. karantén és önkéntes karantén szabályok betartása; továbbá távolságtartás; kézmosás és kézfertőtlenítés; a foglalkozás során használt eszközök lehetőség szerinti fertőtlenítése; a foglalkozás során közös eszközök, tárgyak használatának elkerülése, még annak rovására is, hogy a foglalkozás kivitelezése valamelyest módosul).
A 2 hetes várakozási idő 10 napra csökkenthető a fentiek betartása mellett abban az esetben, ha a foglalkozásvezető meggyőződött arról, hogy az előző foglalkozás résztvevői közül a foglalkozást követő 10 napon belül nem azonosítottak COVID-19 pozitív esetet.

Mindezek körültekintő átgondolását kérjük a foglalkozásvezetőktől!

Titkos Küldetés®
Kiskamasz Program Vezetősége

Jelen közlemény innen és az Intézkedési Terv 2020. október 1-től hatályos 3. verziója innen letölthető.